JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

Garantstellingen

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Risico-bedrag

ABN - AMRO

Particulieren

100%

112

112

112

AEGON

Particulieren

95

100%

0

95

0

BLG Wonen

Particulieren

3.226

26%

2.400

2.895

631

ING Bank

Particulieren

1.001

86%

823

1.053

708

Rabobank

Particulieren

100%

73

103

73

SNS

Particulieren

213

24%

159

165

38

Syntrus Achmea

Particulieren

227

100%

107

110

107

Stater Nederland BV

Particulieren

32%

1.162

1.211

372

Bouwvereniging Weert

Woningbouwverenigingen

486

100%

366

375

375

Woningvereniging St. Joseph

Woningbouwverenigingen

908

100%

589

616

616

Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A.

Coöperatieve vereniging

1.500

100%

1.500

0

1.500

Totaal garantstellingen

7.656

100%

7.292

6.736

4.532

Totaal garantstellingen

Woningbouwverenigingen

276.864

271.656

262.210

135.828

Totaal garantstellingen en achtervang

284.520

278.948

268.946

140.360

De gemeente staat garant voor leningen die verband houden met woningbouw voor zowel particulieren (hypotheken) als organisaties. Garant staan betekent in dit geval dat de gemeente de rente- en aflossingsverplichtingen van de leningen (deels) garandeert.

De gemeente is ook de zogenaamde achtervang voor leningen verstrekt onder WSW-borging. WSW staat voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Bouwverenigingen kunnen bij bankinstellingen leningen krijgen voor sociale woningbouw als het WSW garant staat. De garantstelling geldt voor 100% van de aflossingen en rente.
WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de  overige buffers in de zekerheidsstructuur  kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:

  • Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
  • De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
  • Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.

WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

EUROPESE AANBESTEDINGEN

Uitgangspunten onderstaande tabel:

  1. Er is sprake geweest van een Europese aanbesteding
  2. Er is sprake van een (doorlopende) overeenkomst per 1 januari 2020
  3. Er is sprake van een financiële verplichting

Omschrijving

Looptijd excl. opties

Opdrachtnemer

Restwaarde

Multifunctionals

1-7-2020

Canon

35.000

Voorziening warme dranken stadhuis en gemeentewerf

22-2-2020

Douwe Egberts

8.000

Parkeerautomaten inclusief onderhoud en hosting

31-1-2026

Taxametercentrale

BOA-diensten

1-1-2021

Sinvest

Verwerking grof huishoudelijk afval

31-12-2020

Baetsen

296.837

Onderhoud bermen, sloten en waterpartijen

31-12-2021

BTL Realisatie Venray

Onderhoud bomen

31-12-2021

BTL Realisatie Venray

Inboedel/opstalverzekering

1-1-2021

Raetsheren van Orden

286.500

Aansprakelijkheidsverzekering

1-1-2023

Centraal Beheer

447.000

Accountant

30-6-2023

BDO

225.000

1.298.337

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07