JAARSTUKKEN 2019

BIJLAGEN

Vaststelling door de gemeenteraad

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 14 juli 2020.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07