JAARSTUKKEN 2019

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Volgt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07