JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Reservemutaties per programma

Begroting 2019

Rekening 2019

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

PR01: Openbare orde en veiligheid

45

45

46

46

PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

284

-284

204

88

-116

PR03: Economische zaken en promotie

2.739

2.520

-219

1.631

1.785

154

PR04: Onderwijs

725

540

-185

6

34

27

PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

582

686

105

526

754

228

PR06: Zorg, inkomen en participatie

487

2.011

1.524

1.131

2.035

904

PR07: Volksgezondheid en milieu

404

197

-207

320

254

-66

PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

86

2

-84

84

121

37

PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

2.059

7.911

5.852

2.059

6.621

4.562

Totaal Reserves

7.366

13.912

6.547

5.961

11.738

5.776

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07