JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Als verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening (realisatie) is uiteindelijk een verschil te verklaren van:

Resultaat

Bedrag

Begroting na wijziging (geraamd resultaat: nadelig ofwel tekort)

-3.699

Jaarrekening (gerealiseerd resultaat: voordelig ofwel overschot)

3.309

Te analyseren verschil

7.008

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07