JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Bijgestelde begroting 2019

Rekening 2019

Saldo

Lasten

Vennootschapsbelasting (VpB)

31

27

4

Totaal lasten

31

27

Baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal baten

Totaal saldo van baten en lasten

31

27

4

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07