JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Vennootschapsbelasting

LASTEN
Status vennootschapsbelasting
De aangiften vennootschapsbelasting 2016 en 2017 van de gemeente Weert zijn ingediend. Ten behoeve van de vennootschapsbelasting 2018 en 2019 zijn voorlopige aangiften ingediend om de rentelasten te beperken. In de aangiften zijn het ophalen van bedrijfsafval en het zich ontdoen van afval tegen positieve opbrengst (recyclebaar afval) als belastingplichtige activiteiten opgenomen. Voor het straatparkeren en het innen van marktgelden/kermis/standplaatsen is de overheidsvrijstelling geclaimd.
In 2019 heeft de Belastingdienst de aangifte vennootschapsbelasting 2016 gecontroleerd. Het standpunt van de Belastingdienst is dat nog een activiteit reclame aan de aangifte dient te worden toegevoegd. De opbrengst op reclame in bushokjes en lichtmasten wordt belast.
De belastbare winst voor het jaar 2016 zou op basis van het standpunt van de Belastingdienst met een bedrag van € 39.798,- worden verhoogd. Hierover is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd. De gecorrigeerde aanslag is nog niet ontvangen. Na ontvangst van de aanslag is bezwaar mogelijk. Het standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van reclameopbrengst komt niet overeen met het standpunt van gemeenten en belastingadviseurs, omdat geen sprake is van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’. Daarom is geen nog te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting 2016 in de jaarrekening 2019 opgenomen.

BATEN
Geen grote (> € 150.000,-) afwijkingen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07