JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Overhead

Overhead

Bijgestelde begroting 2019

Rekening 2019

Saldo

Lasten

Overhead

18.486

18.020

466

Totaal lasten

18.486

18.020

Baten

Overhead

103

240

137

Totaal baten

103

240

Totaal saldo van baten en lasten

18.382

17.780

602

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07