JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bijgestelde begroting 2019

Rekening 2019

Saldo

Lasten

Treasury

2.393

2.390

3

OZB woningen

397

400

-3

Overige baten en lasten

1.821

5.574

-3.753

Parkeerbelasting

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

Belastingen overig

13

13

OZB niet-woningen

Totaal lasten

4.624

8.377

Baten

Treasury

2.923

2.904

-19

OZB woningen

6.104

6.181

77

Overige baten en lasten

1.404

919

-485

Parkeerbelasting

2.668

2.721

53

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

81.111

81.652

541

Belastingen overig

1.642

1.729

87

OZB niet-woningen

3.943

3.898

-45

Totaal baten

99.795

100.004

Totaal saldo van baten en lasten

-95.171

-91.627

-3.544

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07