JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Voor de bedrijfsvoering blijven we continue zoeken naar de mogelijkheden voor deregulering, efficiencyverbeteringen en optimalisering van de bedrijfsprocessen. Automatisering en digitalisering is hierbij nog steeds het uitgangspunt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07