JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Verkeer en vervoer

Mobiliteitsplan Weert opstellen

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)

Uitbreiden Multimodale terminal De Kempen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 10.446
Gerealiseerd € 10.012
Afwijking € 434
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07