JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 4 Onderwijs

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Onderwijs

Faciliteren IKC in wijk en dorpen

Meer buitenschoolse arrangementen

Maatschappelijke stages voor jongeren > sport, cultuur, zorg

Betere aansluiting MBO en arbeidsmarkt (zie progr 3 economie)

Rol bibliotheek uitbreiden

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Het opleiden en omscholen van volwassenen zodat ook zij openstaande vacatures kunnen invullen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 5.726
Gerealiseerd € 5.969
Afwijking € -243
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07