JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Wonen

Tempo houden op bouwontwikkeling

Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiding implementatie Omgevingswet

Actueel ruimtelijk kader

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Voortrekkersrol gasvrije en energieneutrale woningen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 7.786
Gerealiseerd € 5.274
Afwijking € 2.512
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07