JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 3 Economische zaken en promotie

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Economie en arbeidsmarkt

Samenwerking op alle niveaus

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen

Citymarketing en evenementen faciliteren

Werken aan een vitale binnenstad

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 8.623
Gerealiseerd € 6.357
Afwijking € 2.266
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07