JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

Evenementen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 4.839
Gerealiseerd € 4.799
Afwijking € 40
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07